DEZINSEKCIJA d.o.o.
1947   Rijeka - HRVATSKA
SANITARNA ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE


51000 Rijeka, Brajšina 13
Tel: (051) 506-920
Fax: (051) 512-769